Gyermeke boldogásáért és fejlődéséért
Dimenzió Prémium Magánóvoda

PÜSPÖKI ISTVÁN fenntartó

AURA Oktatási Nonprofit Kft.

Óvoda fenntartóként hozzá kívánok járulni ahhoz, hogy az intézményünkbe járó gyermekek érdeklődő, kreatív, felfedező Montessori óvodássá váljanak és a differenciált felkészítés hatására bátran, kiegyensúlyozottan léphessenek az iskolai életbe át.

Óvodánk tagja a ZÖLD ÓVODA hálózatnak, mely az egyik legmagasabb elismerés a környezetvédelem-egészségvédelem területén. Ezt a szemléletmódot igyekszünk megvalósítani az óvodánkban is. Ennek szellemében környezetbarát, bevizsgált, bútorok, játékok között tölthetik a kicsik a mindennapjaikat. Ezt egészíti ki a zugligeti jó levegő és az egészséges táplálkozás.

Az egészséges életmódra nevelés elhívatott híveként azt is tudom, hogy a jó teljesítményhez nagyban hozzájárul a megfelelő étkezés, a mozgás és a folyamatos folyadékpótlás. Igyekszem a munkatársaimmal példát mutatni az egészségtudatos életmódot illetően, ezért az óvodában olyan eszközökkel vesszük körül az óvodásainkat, amelyek az egészséges fejlődésüket maximálisan elősegítik. Természetesen nemcsak a testi egészségükre, hanem a mentális egészségük fejlesztésére is odafigyelünk.

Megfelelő anyagi támogatással maximálisan biztosítani kívánom, az oktatáshoz és a neveléshez szükséges eszközöket és felszerelések, hogy a hozzánk beiratkozó gyermekek a legkorszerűbb körülmények között fejlődhessenek.

 

 

 

 

PALOTAI ISTVÁNNÉ / LIA

Diplomás óvodapedagógus, tanár / óvodavezető

Soha nem gondoltam volna, hogy magánóvodát indítok, de 2015-ben adódott a lehetőség, hogy több évtizedes óvodavezetői és pedagógiai tapasztalataimat saját intézményben valósíthatom meg. Úgy éreztem, eljött a pillant, hogy egy friss szellemiségű, rugalmas, játékos, családias légkörű szeretetre-megbecsülésre épülő óvodát hozzak létre, mely a Montessori pedagógiai elemeit alkalmazza.

Óvodánk, óvodai nevelésünk célja, hogy a nemzetközi, multikulturális közegből érkező gyermekek egy intézményben történő együtt nevelésével, az emberi együttélés, az összetartozás, a más kultúrák, szokások megismerésére és tiszteletére, a közös emberi értékek megalapozására, a környezettudatos életre neveljük gyermekeinket. Alapelveink megvalósítását, megvalósulását segíti a sok játék és mozgás, a szülők és pedagógusok együttműködése, egymás és a gyermekek tiszteletben tartása.

Fontosnak tartom a családias, nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítását, s ebben a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, tehetségük felfedezését. Az együttnevelés érdekében számomra elengedhetetlen az óvoda és a család jó kapcsolatának kialakítása, fenntartása, ápolása. Hiszem és vallom, hogy a felelősségteljesen végzett pedagógiai munka megalapozza a gyermekek testi és szellemi fejlődését. A boldog, örömteli óvodai évek, az önfeledt játék, a sport, a közösségi élet, a baráti kapcsolatok alapozzák meg az iskolai életbe való sikeres beilleszkedést.

Fontosnak tartom a gyermekek életében az egészséges életmódot és a mozgást, hiszem, hogy a mai gyerekeknek az óvodai életük (játék, tevékenységek) során ezek a legfontosabb dolgok, hisz egészséges és boldog gyermekkort kívánunk minden gyermek életébe teremteni. Ebben próbálok én is segíteni és a mozgást becsempészni, megszerettetni az ő mindennapjaikba, nemcsak óvodapedagógusként, de testnevelőként is.

Lélekben és szellemiekben kiegyensúlyozott gyermekeket szeretnénk mindnyájan. A tárgyi tudás ma már önmagában semmit nem ér, tehát párosulnia kell a tapasztalás, a gyakorlás útján szerzett ismertetekkel kora gyermekkortól kezdve, mely párosul magabiztossággal, belső kiegyensúlyozottsággal, önbizalommal.

Óvodáskorban képessé kívánom tenni a gyermekeket minden új befogadására, őszinte szívvel nyitottá tenni a világra, elhitetni velük, hogy fantasztikus dolgokra képesek, ha akarnak, és ha szeretettel fordulnak mások felé ők is szeretetet kapnak. Álljon tőlük távol az önzés, a durvaság, a képmutatás és a bosszúállás. Tudjanak együttműködni másokkal, valósítsák meg az elképzeléseiket, és tudjanak ehhez segítséget kérni  és nyújtani.

 

FÁBIÁN ZOLTÁNNÉ/ BÖBE 

Diplomás csoportvezető óvodapedagógus / néptánc-oktató

Ebben a gyönyörű és családias óvodában fontosnak tartom az elért eredmények fenntartását, a DIMENZIÓ szemlélet közös formálását a családokkal együttműködve. A szülők, a munkatársak és a fenntartó bizalmát elnyerve, gyermekeink érdekét maximálisan figyelembe véve kívánom pedagógusi munkámat nagy szeretettel végezni.

Szeretem óvónői hivatásomat, melynek alapját a gyermekek iránti tiszteletem adja. A gyermekek szeretetét, és mindennapi boldogságukat tartom legfontosabbnak. Ebből az elvből kiindulva vállaltam a magánóvodai megmérettetést. Bízom abban, hogy több évtizedes tapasztalatom, a gyakorlatban alkalmazott módszereim nagymértékben segítik a gyermekek egyéni fejlesztését és az esetleges felzárkóztatásban is eredményeket érhetek el.

Nagyon szeretek játszani, játékokat készíteni új anyagokból, vagy újrahasznosítottakból, a zöld óvoda szemlélet elsődleges szempont óvodai tevékenységeim során. A gyerekek által nap, mint nap megújulok, hiszen napra készen kell állni a kihívásokra és a kor feladatai elé. Az alkotást, önkifejezést is kedvelem, főleg a kézműves tevékenységeknél, ahol  sok kreatív mű készül nap mint nap  a gyerekkel közösen. A zene, a tánc, a néptánc során szerzett ismereteimet kreatívan kívánom továbbítani a jövő nemzedék felé, hogy hagyományainkat, gyökereinket megismerhessék és megszerethessék ebben a fogékony korban. Imádom a mondókázást, verselést, mesélést, az énekelést közösen a gyerekekkel, így a csoportban a jókedv, a harmónia uralkodik. Jó, hogy a gyerekektől nagyon sok pozitív energiát kapok, így vidáman telnek a napok az óvodában.  A Montessori módszer lehetőséget biztosít, hogy a gyermekek maguk oldják meg, kreatívan, változatosan, egyéniségüknek megfelelően a feladataikat és fejlődési ütemük szerint haladhassanak. A tehetségek felfedezése ebben a korban már lehetséges, ezért több szinten megfigyeljük gyermekeink képességeit és minden lehetőséget kiaknázunk zene, mozgás, tánc, matematika, környezetismeret terén egyéni és kiscsoportos fejlesztésre, a tehetségek ápolására. A DIMENZIÓ Óvoda munkatársaival azonos elvekre épített pedagógiai és emberi közösségünk a mindennapi munkámat széppé és eredményessé teszi, mely a gyermekek hangulatára és lelki biztonságára is pozitív hatással van. Boldogan mondhatom,hogy  ebben az óvodában mindazt megtaláltam, amit kerestem, amiért érdemes minden nap megújulni, a gyermekek csillogó szemüket, mosolyukat látni, szeretetüket érezni.

1425454_10200952950775083_2089246328_o

LÁSZLÓ ANNA REGINA

Diplomás nyelvtanár / angol oktató Szakmai tapasztalat

A játékba integrált Angol foglalkozások célja ismerkedés más nyelvekkel, más kultúrával. A gyerekek nem azt csinálják, amit tanultak, hanem azt tanulják, amit csinálnak, miközben hajtja őket a kíváncsiság és a kommunikáció iránti legyőzhetetlen vágy. Egy gyermek még természetesnek veszi, hogy egy tartalmat, egy cselekvést, egy tárgyat többféle módon angolul is magyarul is meg lehet nevezni. Képesek az adott nyelven gondolkodni. Kisgyermek korban minden magyarázat nélkül játszva képesek elsajátítani az idegen nyelvet, passzívan befogadni a számukra ismeretlen angol szavakat. Minden héten elméleti és szórakoztató tevékenységek izgalmas sora várja a gyermekeket, mely kifejezi értékeinket – a “Tanulás a játékon és a mozgáson keresztül” gyakorlatát, melyek az egész személyiséget fejleszti. Képesek az adott nyelven gondolkodni. Míg mi felnőttek fordítgatunk innen oda, addig a gyerekek az idegen nyelven történő kommunikációjuk során spontán alkalmazzák a tanultakat. Kisgyermek korban minden magyarázat nélkül játszva képesek elsajátítani az idegen nyelvet, passzívan befogadni a számukra ismeretlen angol szavakat. Nincsenek tudatában annak, hogy ők valójában egy idegen nyelvet tanulnak meg. Mindez persze csak akkor következik be, ha az egész folyamatot a játékosság járja át. Az egyéni és mikro-csoportostevékenység során lehetőségük van a gyermekeknek az önkifejezésre és az egyéni felzárkóztatásra is. Szórakoztató heti témákkal, valamint a szabad játékos mozgással sajátítják el az angol nyelv alapjait.

A korán elsajátított idegen nyelv ismerete képezi majd a későbbi tudatos nyelvtanulás alapját, hatékonyabbá teszi, és kevesebb kudarccal végződik. Vagyis a korai kisgyermek korban elkezdett és elsajátított nyelvtanulás alapozó funkciója óriási jelentőségű.

Céljaim az angol oktatás során:

 • Megismertetni és megszerettetni a választott nyelvet
 • Örömteli nyelvtanulást, sikerélményt biztosítani a kicsiknek
 • Fenntartani és megtartani a nyelv iránti érdeklődésüket, kíváncsiságukat
 • Többféle tanulási stílus alkalmazásával és a gyerekek saját kreativitásainak felhasználásával élvezetessé tenni a foglalkozásokat
 • Kommunikációs készségük fejlesztése, játékos szituációkon keresztül

Életem fontos része az aktív zenélés, előadóművész és énekművész is vagyok  ( az Erkel Operastúdió tagja ),így  óvodásainknak  magas szinten  tudom az angol dalokat, énekeket prezentálni, bemutatni, megtanítani.

 

Anima

MARCSEK ANIMA 

Diplomás óvodapedagógus, kisgyermek nevelő/ angol oktató

Óvodapedagógusi diplomám megszerzése után a XII. kerületi KIMBI óvodában kezdetem pályakezdőként óvónői hivatásomat. Azóta az elméleti tudásom mellé sok gyakorlati tapasztalatot szereztem, külföldön is, ahol több évig éltem. Olaszországban elvégeztem a kisgyermekgondozó képzést is, hogy az óvodáskor megelőző bölcsődés kort is megismerjem. A DIMENZIÓ óvodában jelenleg karitatív munkát végzek, hogy pedagógiai ismereteimet itthon felfrissíthessem és tapasztalatot szerezhessek magánóvodai közegben is. Most amikor ismét Magyarországon képzelem el életemet, igazán könnyű volt a beilleszkedés a kolleganők közé a DIMENZIÓ óvodába, nyitottan, pozitívan segítettek mindenben. a gyermekek nagy szeretettel fogadtak és szeretik az angol játékos oktatást.

Intenzíven érdekelnek az új pedagógiai módszerek, ezért az ismereteimet több csatornán keresztül bővítem, tanfolyamok továbbképzések formájában. Óvodapedagógusként az angol nyelv megismertetésénél a játékos ismeretnyújtást tartom a legfontosabb módszernek. Azt vallom, hogy a 3-7 éves kor a legalkalmasabb időszak, hogy megalapozzuk a gyermekek nyelvi tudását, főleg, ha ez a fejlesztés mind játékosan történik. A zenei nevelés közel áll szívemhez, az angol óvodai dalok, a közös éneklések, verselések, játékok, mesélések meghitt pillanatokat csempésznek az óvodai napirendünkbe. Imádok gyerekekkel barkácsolni, kézművesedni, nézni, ahogy kezük munkája által egy alkotás megszületik. Jó érzéssel tölt el a gyermekek közelsége.  A sport, a jóga, az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Szabadidőmben szívesen táncolok, zongorázok, énekelek és nagyon szeretek mesét olvasni.  Szabadidőmben a gyermekek főző tanfolyamát és kézműves kreatív foglalkozásokat segítem óvodapedagógusként.

Nagyon nagydolog, hogy ebben a közösségbe, professzionális környezetben végezhetem pedagógusi nevelő munkámat.

 

 

IVÁNYI VIKTÓRIA

Diplomás óvodapedagógus, drámapedagógus, pszicho- pedagógus, gyógypedagógus, mozgásfejlesztő

Óvodapedagógusként kezdtem a pályámat, ez alatt megismerkedtem a drámapedagógia módszerével és elkezdtem használni az óvodai élet mindennapjaiban. Később gyógypedagógus lettem, mert munkám során olyan problémákkal találkoztam, ami előtt akkor még értetlenül álltam. Majd elvégeztem egy pszichoterápiás képzést, ahol elsajátítottam olyan módszereket, amelyek segítenek a gyerekeknek a problémáikkal való megküzdésben. Dolgozom a korai fejlesztés területén, óvodában, iskolában illetve szülőcsoportokat is indítok.

Amiben segíteni tudok:

 • tanulási, magatartási problémák
 • beilleszkedési nehézségek
 • komplex fejlesztés (mozgás és képességfejlesztés)
 • tehetséggondozás
 • nevelési problémák
 • konfliktushelyzetek

 

 

LOGOPÉDUS /fejlesztők/

http://images.600.hu/user_files/westhorizont/images/M%F3ni_Levi_%C9letfa.jpg

Zsemberyné Lengyel Mónika: gyógypedagógus - pszichopedagógus   
Zsembery Levente: okleveles drámapedagógus, színész

Az Életfa Játéktér meghívja a gyerekeket egy olyan világba, ahol a fantázia végtelenbe száguldó ereje, a mesék gyógyító hatása, és a különböző integratív játékos módszerek lehetőséget adnak a gyermek belső világának felfedezésére, érzelmeik kifejezésére, képességeik fejlesztésére, társas kapcsolataik megerősítésére. 

Ebben a térben, ahol egyszerre maximum tíz fő van jelen, lehetősége van a gyermeknek szabadon kifejeznie élményvilágát, megélheti különböző érzelmeit, ezeken keresztül feldolgozhatja problémáit, konfliktusait. A fantázia és a képzelet melyet előhívunk, olyan magatartást idéz fel, vagy éleszt újra, amelyeknek játékos kifejezése lehetővé teszi személyiségének megismerését, fejlesztését, vagy módosítását. A különböző szerepjátékok élménye a gyerekekben felszabadulást, örömet okoz, új élményeket szerez magáról, és a világról.

Ebben a fantáziavilágban segítségéül hívjuk a meséket Boldizsár Ildikó féle meseterápiás eszközökkel, a gyönyörű színes bábokat, Gőbel Orsolya féle varázsjátékokat, szimbólumdrámát – ami a tudattalannak egyfajta képi megnyilvánulása – művészetterápiás eszközöket, mely lehetőséget nyújt arra, hogy fantáziájukat, megélt élményeiket rajzban, festésben szabadon kifejezhessék. Alkalmazzuk a különböző hangszerek meditatív hatását, ami segíti a gyermek lelkének megnyugvását. Mindez tehát egy egészen komplex, integratív módszer, amely egy olyan biztonságot adó, bátorító, megengedő légkört alakít ki, ahol végre kicsit megpihenhet a gyermek saját világában, ahol nincsenek megfelelések, elvárások, csak megtartó keret, energia, és szeretet.

Mindezek mellett olyan közeget szeretnénk teremteni, ahol a szülő is legalább annyira fontos, mint a gyermek. Meggyőződésünk, hogy igazán közös munkával tudjuk elérni a gyermek jóléte érdekében a célt. Azt, hogy később kiegyensúlyozott, önbizalommal teli, önálló döntéseket hozó, felelősségteljes felnőtté váljon, aki mer kiállni önmagért, aki meri vállalni önmagát, tudja használni kreatív erejét. Ezek biztosítják igazán, hogy boldog, teljes életet éljen.

 

 

 

 CSETVERIKOV IVÁN

Óvodapedagógus /  Zenész / Zenementő

Csetverikov Ivánnak hívnak, néhol Iván bácsinak, máshol Csetának, valahol egyszerűen csak Ivánnak. Budapesten születtem orosz édesapa és magyar édesanya gyerekeként. Zenészként és óvó-bácsiként arra ösztönzöm és boldogítom  zenésztársaimat - legyenek ők gyerekek vagy felnőttek, - hogy merjenek szabadok lenni, éljék meg azt, ami belőlük, és csak belőlük fakad, hisz azért születtek. Csetverikov Ivánnak hívnak. Valamikor még Gábriska voltam......és sírtam. Sokat sírtam, ráadásul pont az óvodában. Nem szerettem oda járni. Ma, amikor dolgozni járok ugyan oda, csak nevetek és nevetek. Hisz mi másért lenne érdemes oda járni, ha nem az örömért. Örömet vinni és örömet hozni. A zene nyelvén keresztül teszem ezt, mert ehhez értek. Több mint 20 különféle hangszeren játszom, s ennek a sok hangszernek a különféle látásmódját osztom meg a gyerekekkel, nyitottságot és befogadást hozva a lelkükbe.
2015-ben végeztem az ELTE Tanítóképző Főiskoláján óvodapedagógusként. Jazz gitáros zenész és ifjúságsegítő szakember végzettséggel is rendelkezem, de mindegyiket tűzbe dobom egy tiszta gyermeki mosolyért.                                            

   Zenét nem lehet tanítani.

   Mint ahogy az életet sem.

   Hagyni lehet megteremtődni.

   Ilyenkor él, sugárzik, és boldogságot áraszt.    

   Ahogy mindannyian.

   Ezért  zen-élek:

Munkatársaim: klasszikus gitár, western gitár, basszus gitár, elektromos gitár, szoprán-alt-pásztor furulya, zenekari fuvola, bambusz fuvola, klarinét, hegedű, citera, doromb,  kaval, tilinkó, koboz, didzseridú, cselló, zongora, szintetizátor, szájharmonika, tangóharmonika, balalajka, tibeti hangtál, tenger dob, táltos dob, konga, harangok, csörgők, darbuka, mini hárfa, metallofon, melodika, ukulele, bongo, hang-botok, gitalele,hangolt harangok , melodika, pánsíp, quena, kalimba, nuvo dood, hang drum

 

 

BERTÁNÉ SOÓS PAULA

Szakképzett óvodai dajka

Egész életemben aktív voltam és szerettem a rendet körülöttem, a dajka munkában mindent megtaláltam, amit szeretek, a gyerekek gondozását is többek között. A gyerekek őszinték, fiatalon tartanak, a szeretetük, kedvességük feltölt engem. Kézügyességem jó, ezt az óvodában kamatoztatni tudom, a több évtizedes óvodai tapasztalatom magabiztossá tesz. A mosdóban, az öltözőben, foglalkozásokon, játékidőben a gyerekekkel foglalkozva, apránként tanítom meg őket szabályokra, szokásokra, melynél fő szempont a dicséret és a pozitív példamutatás részemről. Örülök, ha egy-egy gyermek önálló és rendszerető lesz munkám nyomán. Az ünnepekre a gyerekekkel együtt sütünk, alkotunk, ez mindnyájunknak kedves időtöltés, foglalatoskodás, és közben fejlődnek, fejlődik kézügyességük. A gyerekekkel szeretek együtt lenni, az időt hasznosan eltölteni.

Boldogan kelek fel reggelente és örülök, hogy ebben a szép családias óvodában a gyermekkel foglalkozhatok, nagyon sok boldog pillanatot, rengeteg energiát sugároznak felém. A gyermekeknek fel kell fedezniük a világot és önmagukat, a játék, a tanulás, önállósodás, mind-mind a kis életükhöz tartozik és nagy öröm számomra, hogy ennek részese lehetek, segíthetem őket fejlődésükben.

 

BOGNÁR JUDIT / BOGI  

Szakképzett óvodai dajka / adminisztrátor

Ebben a munkakörben a szülőkkel és gyermekekkel való a szeretetteljes, odaadó gondoskodás, a velük való foglalkozás a legfontosabb számomra. Amennyiben biztonságban, szeretve érzik, magukat kinyílnak felénk és társaik felé és koruknak megfelelő élményt és tudást befogadnak. Én, mint óvodai munkatárs szeretettel igyekszem gondoskodni a kicsik személyes és környezeti jólétéről, és örömmel tölt el, hogy ezt a DIMENZIÓ Óvodában kollégámmal együtt végezhetem. A mindennapok gyakorlatában segítem a személyre szóló, differenciált bánásmód megvalósulását, amellyel a gyermekek személyiségének kibontakozását segítjük. Nagy hangsúlyt fordítunk a kisgyermekek szülőtől való „elszakadásának” segítésére, empátiával, szeretettel, megértéssel.

A munkakörömmel kapcsolatos adminisztrációs és HACCP feladatokat szívesen és naprakészen végzem.  A legfontosabb feladat számomra tisztaság és az egészséges környezet. A gyermekek higiéniájára, az egészséges életmódra nevelésre a mindennapi élet során nagy gondot fordítok. Napirendjükben, az öltözésben, az étkezésben részt veszek, segítek a gyermekeknek folyamatosan. A szokás-szabályrendszer betartására odafigyelek, a kulturált beszéd is fontos számomra, a saját kommunikációmmal is példát mutatok a gyermekeknek. Ebben az óvodai közösségben azért vállaltam el e feladatokat, mert a gyerekeim és az unokám is felnőttek, és vágytam a gyerekek szeretetére.

Örülök, hogy ebben a csapatmunkában részt vehetek, és szakmai tudásommal az ide járó gyermekeket szolgálhatom.