Gyermeke boldogásáért és fejlődéséért
Dimenzió Prémium Magánóvoda

A DIMENZIÓ PRÉMIUM MAGÁNÓVODA 

Nyitottak, rugalmasak vagyunk, a szülői igényekhez maximálisan alkalmazkodunk. A szülők fontos partnerek számunkra, mi pedig nevelőtársaik kívánunk lenni. Célunk a boldog gyermekkor megvalósítása a mindennapokban. Amíg a szülők dolgoznak gyermekeikkel kiváló óvodapedagógusaink foglalkoznak 7.00- 18.00 óráig. Az egyéni képességekre épített, egyéni ütemű fejlődés megvalósulását segíti Mária Montessori Pedagógiája, melynek elemeit a nevelésünk fókuszába helyeztük. A Montessori módszer egyre nagyobb teret hódít Anglia és a skandináv országok után hazánkban is. A közös családi programokat az óvodai életbe való aktív bekapcsolódást helyezzük előtérbe. Változatos családi programok (ünnepélyek, partner napok, rendezvények, nyílt napok, kirándulások, fellépések, műsorok, sportvetélkedők, színházlátogatások) teszik színesebbé a gyermek óvodai életét és a szülőknek betekintést nyújt az óvodai életbe.

Programjaink a  mindennapok tükrében:

 • Montessori pedagógia elemeinek alkalmazása
 • játékos angol nyelvű foglalkozások
 • só terápia a csoportszobákban
 • egészséges életmódra nevelés: testnevelés, sport, lábboltozat erősítés és gerinc prevenciós torna
 • zenevarázs foglalkozás
 • a napirendben ágyazott tevékenységek: testnevelés, ének-zene, gyermektánc, környezetismeret, matematika, mese-vers, ábrázolás játékos módszerekkel életkornak megfelelően.
 • kézműves tevékenységek, kreatív foglalkozások (agyagozás, szénrajz, textilfestés, stb.)
 • izgalmas élvezetes programok, személyre szabott fejlesztés
 • évente több alkalommal  kirándulás, színházlátogatás szervezése
 • napi négyszeri reformétkezés, mindennapos gyümölcsfogyasztás
 • egészségügyi felügyelet (éves szinten két orvosi vizsgálat)
 • logopédus, fejlesztőpszichológus egyéni foglalkozással
 • kis létszámú csoportok
 • ételallergiás gyermekek fogadása
 • játék, játék, játék ...a játék tevékenység  hangulatos csoportszobáinkban és a szép, jó levegőjű udvaron az egész napos tevékenységet átszövi, a gyakorló játéktól a szerepjátékok változatosságán túl, korszerű fejlesztő játékokkal színesítettük e tevékenységet.

 

Magyarországon először referencia óvodaként működünk az alábbi DIOO Digitális Oktató Rendszer Óvodásoknak program bevezetésével

DIOO Digitális Oktató Rendszer Óvodásoknak program az iskolaérettségre való felkészítést, és az iskolaérettség mérését tűzte ki feladatának digitális eszköz segítségével. Ma már elengedhetetlen, hogy a gyerekek képességfejlesztése során kiaknázzuk az informatika által nyújtott lehetőségeket. Óvodánk ezért kimelet figyelmet fordít a számítógépes képességfejelsztésre.

A program használata során a feladatot – az egyéni teljesítményével elért szinthez igazodva – folyamatosan változó grafikus menüből választja ki a gyermek. A 16 választható játék játékonként 50-200 szinttel és szintenként változó elemekkel jelenik meg.A program a játékokban elért eredmények alapján határozza meg a gyermek jártasságának szintjét a különböző területeken.

Ezen programunk az „ÓVI-SULI” keretében valósul meg, melyen külsősöket is fogadunk, egyéni felmérés alapján: iskola-előkészítés / 5-6-7- éveseknek /
mozgásfejlesztésre, mozgásterápiára, prevencióra szintén van lehetőségünk külsősök fogadására 2.5 éves kortól
néptánc és kézműves foglalkozások 2.5 éves kortól.

Beiratkozás, évkezdés folyamatosan történik.

Betekintéshez, a mindennapjaink megismeréséhez kérjen időpontot Palotai Lia óvodavezetőtől. Telefon: 06-20-55-292-55

Aki”kíváncsi” jöjjön el a DIMENZIÓ ÓVODÁBA szeretettel várjuk!

Zugliget legszebb részén vagyunk : BP: XII. Szarvas Gábor út 27.

A csoportszoba hangulatos berendezése

Sófal minden csoportszobában

Sok fény és csodás kilátás az udvarra