Gyermeke boldogásáért és fejlődéséért
Dimenzió Prémium Magánóvoda

                   DIMENZIÓ ÓVODA                

OM 201269

1125 Budapest. Szarvas Gábor út 27.

 

  DIMENZIÓ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA

2017/18 NEVELÉSI ÉV

1. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

A közoktatási intézmény neve

DIMENZIÓ Óvoda 

A közoktatási intézmény címe

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27.

Telefonszám:

06-20 / 55-292-55   fax. 06-1 3 783- 30-68

E-mail

palotailia@gmail.com

Honlap

www.ovodadimenzio.hu

OM azonosító

201269

Óvodavezető neve

Palotai Istvánné

 DIMENZIÓ Óvoda fenntartója

AURA Oktatási Nonprofit Kft.

1145 Budapest, Bácskai utca 1/c

Püspöki István ügyvezető

 2. Az óvodai felvétel rendje

Jelentkezés/ beiratkozás: 

 • Egész évben folyamatos a szabad férőhely arányában
 • 2018/19 nevelési évre 2018. április hónapban a fenntartó által meghatározott héten
 • Óvodaköteles az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a 3. életévét
 • Óvodánkba 2.5 éves kortól lehet a jelentkezést beadni

Felvétel:

 • a gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, túljelentkezés esetén az óvodavezetőből és fenntartó képviselőjéből álló bizottság dönt

 3. Étkezési térítési díj

 • A 3 x étkezés napi díja 800.-Ft /nap az étkezési szolgáltató az év közbeni változtatás jogát is fenntartja. Szerződött gyermekélelmeztetési cég: FH Gasztro Kft.
 • Táplálék allergiás étrend napi díja külön megállapodásban történik a szolgáltatóval
 • Étkezési díj befizetése készpénzben történik az óvodában a kiadott nyugta/számla alapján.

A 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:

 • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesül
 • tartósan beteg vagy fogyatékos
 • olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • a családban, egy háztatásban 3 vagy több gyermeket nevelnek a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy amely családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói egészségbiztosítással és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át/ aktuális adatok alapján 95.960 Ft-ot/

 4. Nevelési év rendje

Óvoda nyitva tartása szeptember1-május 31-ig:       hétfőtől – péntekig 7.00- 18.00 óráig

Óvoda nyitva tartása május 31-től augusztus 31-ig: hétfőtől – péntekig 7.00- 17.00 óráig

Nevelési év:                     2017. szeptember 1- 2018. augusztus 31-ig

Téli zárás időpontja:        2017. december 22- 2018. január 03-ig

Nyári zárás időpontja:      2017. július 30- 2018. augusztus 17-ig (első óvodai nap 21. kedd)

 

5.  Ünnepek, megemlékezések  rendje

Az óvoda Éves munkaterve tartalmazza és megtalálható a Program Naptárban a honlapon. www.ovodadimenzio.hu 

6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok

Az intézményben megtekinthetőek papíralapon

 • Pedagógiai Program
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Házirend
 • Pedagógiai Önértékelés
 • Éves munkaterv  2017/18 nevelési év 
 • Vezetői Program

 7. Személyi  feltételek

Engedélyezett pedagógus létszám          7 fő

Óvodavezető                                           1 fő    

Pedagógiai asszisztens                            1 fő

Óvodai dajka                                           3 fő

Adminisztrátor                                        1 fő

 

 

Végzettség szerint: 

2 fő főiskolát végzett

1 fő szakvizsgázott, közoktatás vezető

1 fő testnevelő tanár/

1 fő logopédus /szerződéssel /

1 fő pszicho- pedagógus /szerződéssel/

 

 Nevelő munkát segítők:

 

2 fő óvodai dajka végzettséggel  

8. Engedélyezett csoportok, férőhelyek

Óvodai csoportok száma:        3   csoport

Az óvoda férőhelye:               50  fő     

 

Napocska csoport

21 fő

Csillag csoport

18 fő

Holdacska csoport

11 fő

       

9. Pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai

Részletesen megtalálható az Intézményben

 10. Köznevelés alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

a) 2016. tanügyi ellenőrzés AURA Oktatási Nonprofit Kft ,mint Fenntartó

b) 2017. MÁK ellenőrzés

c) 2017. tanügyi ellenőrzés AURA Oktatási Nonprofit Kft, mint Fenntartó